Company Name

Wszystko Zaczyna Sie od Nowa

Temat: Wynagrodzenie, chorobowe, zaległy urlop
  dzielisz wynagrodzenie przez liczbe godzin przepracowanych w całym miesiacu(zakładam ze jest stała) i nastepnie mnozysz przez liczbe godzin w ciagu jednego dnia(zazwyczaj jest to 8h nie wiem jak u ciebie) i natepnie mnozysz przez liczbe dni w pracy...to samo podczas urlopu tylko ze potem kwote mnozysz przez 0,8 (aby uzyskac 80%) potem obie kwoty dodajesz i masz wynik:D Obliczanie wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop 2008-01-02 Fragment komentarza zamieszczonego w całości w publikacji Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Komentarz omawia zasady
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=70358Temat: Bezpodstawne obliczanie wynagrodzenia
Bezpodstawne obliczanie wynagrodzenia   Mam pytanie odnośnie powiązania przez mojego pracodawcę umowy o pracę z umową zleceniem. Z tego co się orientuję jest to niezgodne z prawem ale być może ktoś po przeczytaniu posta bardziej przybliży mi temat. Sprawa wygląda następująco: Firma X zatrudnia pracownika na umowę o pracę ( 1/8 etatu ). Jeden ze wspólników firmy X zakłada firmę Y gdzie osoby zatrudnione na umowę o pracę w...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=104533


Temat: roboty budowlane
zapytałam zamawiaj?cego jak? formę wynagrodzenia czy obliczania wynagrodzenia przewiduje za roboty, których nie daje się przewidzieć (np. nie jeste?my w stanie przewidzieć co mie?ci się pod tynkami więc nie wiemy co z odgrzybieniem itd. s? jakie? pozycje w kosztorysie ale zamawiacz twierdzi że nie jest w stanie przewidzieć dokładnie i w zwi?zku z tym obowi?zuj? zapisy siwz - tech. tam jest tylko napisane że odgrzybić. no i teraz pojawia się problem - zamawiacz mi powiedział, że wynagrodzenie jest...
Źródło: noweprzetargi.owg.pl/forum/viewtopic.php?t=8072


Temat: L4 w ciąży
...podstawa opodatkowania jest większa ze względu na to iż z zasiłku nie potrąca Ci się składek na ubezpieczenia społeczne. Nie będę Ci tu wyliczać wynagrodzenia jakie powinnas dostac bo musiałabym znac twoje brutto z ostatnich 12 miesiecy dokładne daty zasiłków wynagrdzeń kiedy wynagrodzenei jest wypłacane ze względu na zmiane wielkości składek opd lipca itd. A to ze chorobowe obejmuje niedziele i soboty oki tylko pamiętaj ze średnią do obliczania wynagrodzenia bądź zasiłku chorobowego dzieli przez 30 dni a nie przez ilość dni pracujących . Napewno Cię nie "wykiwają" w pracy nie martw się jak dostaneisz pasek posprawdzaj sobie jaką średnią do obliczenia tego wynagrodzenia Ci przyjeli i porównaj tą z wynagrodzenia chorobowego powinna być taka sama.
Źródło: forum.axxa.com.pl/viewtopic.php?t=2366


Temat: Jak obliczać pensję za urlop
Proponowane przez Ministerstwo Pracy zasady obliczania wynagrodzenia za urlop zawyżają świadczenia zatrudnionych na pół etatu Czytaj Więcej...
Źródło: ifrancja.fr/showthread.php?t=49297


Temat: 1 dzień zatrudnienia w miesiącu (święto) a wypłata wynagrodz
Jeśli pracownik otrzymuje wynagrodzenie miesięczne, to wynagrodzenie za czas przepracowany oblicza się wg ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy. § 12. 1. W celu obliczenia wynagrodzenia, ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości, za przepracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik w tym miesiącu był nieobecny w pracy z innych przyczyn niż niezdolność do pracy spowodowana chorobą, i za czas tej nieobecności nie zachowuje prawa do wynagrodzenia - miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu i otrzymaną kwotę...
Źródło: forumkadrowe.pl/viewtopic.php?t=3240


Temat: urlop szkoleniowy - dobra wola pracodawcy?
...dorosłych § 3. Kształcenie dorosłych w formach szkolnych odbywa się w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i szkołach wyższych, zwanych dalej „szkołami”. § 4. 1. Pracownikowi, który podejmuje naukę w szkole na podstawie skierowania zakładu pracy, przysługują urlop szkoleniowy i zwolnienia z części dnia pracy w wymiarach określonych w § 7, płatne według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. Poniżej wklejam całą treść tego rozporządzenia
Źródło: forum.prawnikow.pl/archiwum/viewtopic.php?t=11325


Temat: O umowach o pracę (prawie) wszystko
...Registration Office)l lMiejsce pracy lub gdy nie ma głównego miejsca pracy, oświadczenie wskazujące, że dopuszczalna lub wymagana od pracownika jest praca w różnych miejscach;l lStanowisko lub rodzaj wykonywanej pracy;l lDatę rozpoczęcia zatrudnienia;l lJeżeli umowa ma charakter tymczasowy, przewidywany czas trwania zatrudnienia;l lJeśli umowa jest na czas określony data wygaśnięcia umowy;l lStawka wynagrodzenia lub metody obliczania wynagrodzenia; *l lOkres za który wypłacane będzie wynagrodzenie (pay reference period) zgodnie z wymogami National Minimum Wage Act, 2000l Czy wynagrodzenie jest wypłacane co tydzień, co miesiąc lub w inny sposób; * Informacje dotyczące godzin pracy (w tym nadgodzin) oraz przysługujących przerw w pracy zgodnie z wymaganiami Organisation of Working Time Act 1997; * Informację o prawie do otrzymania przez pracownika...
Źródło: zielonairlandia.pl/showthread.php?t=5067


Temat: Służebność przesyłu - papierowy tygrys?
...karnej za podanie nieprawdziwych informacji. Wymienione względy wskazują na bezużyteczność instytucji przesyłu w stosunku do istniejących już urządzeń. Oczywiście zawsze istnieje możliwość ustanowienia tej służebności w formie umowy, ale warunkiem jej zawarcia jest porozumienie się stron co do wysokości wynagrodzenia. Nie zawsze jednak jest to możliwe, zwłaszcza iż ustawa nie przewidziała żadnego sposobu obliczania wynagrodzenia. Skoro zaś strony nie będą w stanie się porozumieć, pozostanie im tylko droga sądowa i ustalanie wynagrodzenia przez powołanego w sprawie biegłego sądowego. ... i w przyszłości Nowe przepisy pozostaną również bezużyteczne w odniesieniu do urządzeń przesyłowych, które będą budowane w przyszłości. Jeśli bowiem strony nie dojdą do porozumienia co do ceny i nie zawrą stosownej umowy,...
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=119286


Temat: Wyliczenie wynagrodzenia za urlop wypoczynkow
Dziekuje . [cytat:2v129qf4]przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop bierze sie faktyczna liczbe dni pracujacych w miesiacu dla stalej czesci wynagrodzenia[/cytat:2v129qf4] hmm, sprawa odnosi się do miesiąca marzec obecnego roku a w tym okresie faktycznie było 22 dni roboczych. Czyli wszystko w porządku , nie można nic zarzucić. Ale z drugiej strony jak bym np.wykorzystał urlop w lutym ( gdzie było 20 dni roboczych ) to czy bym otrzymal więcej ? - na to wychodzi......
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=13916


Temat: Obliczanie wynagrodzenia podczas zwolnienia
Obliczanie wynagrodzenia podczas zwolnienia   Witam. Mam pytanie dotyczące wynagrodzenia podczas zwolnienia lekarskiego w czasie ciąży. W jaki sposób oblicza się to wynagrodzenie. Wiem, że wynosi ono 100%, ale z ilu miesięcy jest to średnia? Potrzebna mi ta informacja bo właśnie otrzymałam pierwszą pensję będąc na zwolnieniu i chcę się zorientować czy wszystko jest ok. Pozdrawiam, Patrycja.
Źródło: forum.dziecko-info.com/showthread.php?t=151366


Temat: ***GRUDNIÓWKI 2010- czyli świąteczne maluszki***
...godzin w aucie mnie czeka.. ale w sumie z Frużą w brzuchu dałam radę 17 godzin jechać, więc cóż te 6h znaczy przy tym :Hyhy: Ja planuję sierpień w górach, chociaż z dołu na nie popatrzę :D i pewnie pojadę koleją bo jazda samochodem mnie stresuje (od zawsze) :D Już czuję, że muszę odpocząć od pracy. Zawsze brałam urlop na koniec wakacji i to czekanie do sierpnia mnie dobija. Dziewczynki może wy się orientujecie: chodzi o obliczanie wynagrodzenia chorobowego, nie idą od niego składki społeczne ale odprowadzany jest na 100% podatek a czy składka zdrowotna też czy nie?
Źródło: forum.dziecko-info.com/showthread.php?t=197379


Temat: ustalenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego
Tak rozmyślnie napisałam mało szczegółów, gdyż interesuje mnie zasada obliczania wynagrodzenia chorobowego gdzie inna jest podstawa wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca i inna za jego część, w której powstała niezdolność do pracy. Z wynagrodzeniem za przepracowaną część miesiąca nie mam problemu. Ale konkretny przykład rozwieje wszelkie wątpliwości. Pracownik był na zwolnieniu 10 dni. Przysługuje mu prawo do 80% wynagrodzenia. Za podstawę naliczania wynagrodzenia...
Źródło: forumkadrowe.pl/viewtopic.php?t=1887


Temat: czy mozna zwolnic pracownika za zle naliczoną
Również uważam tak jak Dariusz! Pracownik nie może odpowiadać za błędy pracodawcy i nie musi się znać na obliczaniu wynagrodzenia. Ponieważ pieniążki zostały wydane na bieżące potrzeby (np. wyżywienie), nie może też być mowy o bezpodstawnym wzbogaceniu i obowiązku zwrotu. :)
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=10428


Temat: umowa zlecenie czy umowa o pracę
...przyjmujący zamówienie zobowiązuje się jedynie do osiągnięcia indywidualnie określonego rezultatu. Przy umowie o pracę pracownik zobowiązuje się zaś do wykonywania pracy lub do bycia w gotowości. Ponadto z umowy o dzieło nie musi, a tylko może wynikać obowiązek pracy osobistej. Umowę o pracę i umowę o dzieło łączy natomiast obowiązek wynagradzania za pracę. Kryterium odgraniczającym oba kontrakty jest jednak sposób ustalania i obliczania wynagrodzenia. Przy umowie o dzieło wynagradza się rezultat. W praktyce powstaje często problem, czy w ogóle jest dopuszczalne zawarcie umowy o dzieło obok umowy o pracę, czyli zawarcie umowy o dzieło z własnym pracownikiem. Tak jak przy zleceniu wchodzi tu bowiem dodatkowo problem obejścia prawa pracy, a ściśle jego przepisów ochronnych, dotyczących czasu pracy. I tak w orzeczeniu z dnia 8 stycznia 1999 r. (II UKN 397/98, OSNAPiUS...
Źródło: forum.prawnikow.pl/archiwum/viewtopic.php?t=981


Temat: Średnia urlopowa a nadgodziny.
...niż jeden miesiąc wypłaca się w przyjętych terminach wypłaty tych składników, przy czym okres urlopu jest traktowany na równi z okresem wykonywania pracy. 2.*Okres urlopu wypoczynkowego w zakresie prawa do deputatu traktuje się na równi z okresem wykonywania pracy. §*13.*(9) (uchylony). §*14.*Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy, zwany dalej "ekwiwalentem", ustala się stosując zasady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego, ze zmianami określonymi w § 15-19. §*15.*Składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się przy ustalaniu ekwiwalentu w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do tego ekwiwalentu. §*16.*1.*Składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc, z wyjątkiem określonych w § 7, uzyskane przez...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=42105


Temat: Wyliczenie wynagrodzenia za urlop wypoczynkow
Wyglada ok: - przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop bierze sie faktyczna liczbe dni pracujacych w miesiacu dla stalej czesci wynagrodzenia (+ jakos oblicza sie czesc zmienna, ktorej u Ciebie nie ma, a ja i tak nie umiem tego wyliczyc) - przy obliczaniu ekwiwalentu zawsze stosuje sie stala liczbe dni = 21 (ustalana chyba w rozporzadzeniu)
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=13916


Temat: Szukam programu do obliczania wynagrodzenia w JAVA
Szukam programu do obliczania wynagrodzenia w JAVA. (Brutto, netto, skladki itp.)
Źródło: centrumse.pl/forum/index.php?showtopic=11702


Temat: ekwiwalent_za_urlop_nauczyciel_ jak wyliczyc
...w art. 64 ust. 1 ustawy ustala się, dzieląc miesięczne wynagrodzenie obliczone według zasad określonych w § 1-4 przez liczbę 30. 2. Wynagrodzenie za jeden dzień urlopu nauczyciela, o którym mowa w art. 64 ust. 3 ustawy, ustala się, dzieląc miesięczne wynagrodzenie obliczone według zasad określonych w § 1-4 przez liczbę 21. § 6. 1. Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy nauczycieli ustala się, stosując zasady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. Za podstawę ustalenia ekwiwalentu za jeden dzień urlopu wypoczynkowego przyjmuje się wysokość wynagrodzenia przysługującego nauczycielowi za jeden dzień urlopu. 2. Ekwiwalent za niewykorzystany przez nauczyciela urlop wypoczynkowy oblicza się, mnożąc ekwiwalent za jeden dzień urlopu przez liczbę dni tego urlopu. § 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia...
Źródło: forumkadrowe.pl/viewtopic.php?t=3312


Temat: ~Maturzystki roku 2010~grupa wsparcia
...robią...:D ---------- Dopisano o 16:32 ---------- Poprzedni post napisano o 16:30 ---------- Cytat: Napisane przez naliex (Wiadomość 15484876) see Cudzoziemke całą przerbialiśmy.... :) właśnie uczę się na PP.. ma ktoś przedsiębiorczość w III kl? choreeeee mam wyliczyć wynagrodzenie... jakieś 12 działań i jak ja to mam zapamiętać :prosi::mur: obliczanie wynagrodzenia jest proste da się tego wykuc chodziłam na ekonomika i bardzo często obliczaliśmy wynagrodzenie... jeszcze nawet gdzieś notatki z tego mam:D
Źródło: wizaz.pl/forum/showthread.php?t=364621


Temat: [KDP2010.1a] okno wynagr.płace z danymi innego pracownika
Ja sprawdziłbym, czy czasami nie jest włączony check Ustawienia Kadrowe i płacowe Informacje o pracowniku Wyłącz automatyczne obliczanie wynagrodzeń. SlowMag
Źródło: forum.mojasymfonia.pl/viewtopic.php?t=2049


Temat: L4 pracownika; pomoc w wypelnieniu drukow RCA i RSA
To ja jeszcze dorzuce jedno pytanko. Głowię sie nad następującą sytuacją, Pracownica w styczniu 2010 r jest na zwolnieniu chorobowym z powodu ciąży. Czy do obliczania wynagrodzenia chorobowego stosować przeliczanie: średnie wynagrodzenie/30 *31 dni (styczeń)????? niby tak piszą w większości artykułów i opracowań jednak spotkałam się z jednym artykułem w którym autorka uzasadnia że kiedy pracownik choruje przez cały miesiąc i nie przepracował ani jednego dnia to nie powinno się niczego przeliczać, gdyż prowadzi to do nieco nielogicznych wyliczeń. Przykład: średnie...
Źródło: forumkadrowe.pl/viewtopic.php?t=2768


Temat: obliczanie wynagrodzenia na L4 w ciazy
obliczanie wynagrodzenia na L4 w ciazy   Jestem w ciazy. Wkrotce wracam do pracy po urlopie wychowawczym. Ciaza jest zagrozona - wiec od razu bede na L4. Jak jest naliczane wynagrodzenie - z ostatnich miesiecy pracy - skoro ostatnie miesiace spedzilam na urlopie wychowawczym?? Moja pensja skladala sie dotychczas z podstawy i prowizji. Czy teraz srednia z ostatnich 3 czy 6 miesiecy bedzie obliczana na podstawie moich poprzednich pensji...
Źródło: klub.egospodarka.pl/showthread.php?t=112


Temat: UrlopWypoczynkowyNaL-4,wOstatnimM-cuPracyBezWypowiedzenia.
Zgodnie z Kodeksem pracy, w przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny. Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy ustala się stosując zasady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego. Zasady te znajdują się w rozporządzeniu z 8.01.1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. Nr 2, poz. 14 z późn. zm.).
Źródło: forumkadrowe.pl/viewtopic.php?t=3168


Temat: niepełny miesiąc
przy obliczaniu wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na pełen etat od 20.04.2009r. symfonia obliczyła, tak jakby limit godzin m-ca wynosił 176, (zazn. w inicjaliz. kalend. 13.04 jako święto.. kwiecień to przecież 168... [Wynagrodzenie wypłacane z dołu (10-go maja)] Skąd to wyliczenie? Proszę o pomoc...gdzie popełniłam błąd...?
Źródło: forum.mojasymfonia.pl/viewtopic.php?t=821


Temat: Stosunek pracy pracownikow samorządowych
...4. Przesunięcie urlopu 5. Udzielanie urlopu zaległego 8. Wynagrodzenie pracownika samorządowego 1. Zasady ogólne 2. Pracownicy urzędów gmin, starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich 3. Pracownicy jednostek budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego 4. Dodatek za godziny nadliczbowe 5. Trzynastki 6. Potrącenia z wynagrodzeń 7. Obliczanie wynagrodzenia 9. Odpowiedzialność pracownika samorządowego 10. Zmiana warunków pracy lub płacy w trakcie stosunku pracy 1. Przeniesienie mianowanego pracownika samorządowego 2. Przeniesienie pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę 3. Zwrot kosztów przeniesienia i inne świadczenia z tym związane 4. Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy 11. Zawieszenie w pełnieniu obowiązków pracowniczych...
Źródło: forum.prawnikow.pl/archiwum/viewtopic.php?t=3118.

 

 

 

 

 

 

Copyright Wszystko Zaczyna Sie od NowaAll Rights Reserved
 

 

Design by: DesignersPlayground